Het Gulden Boek

De Bell Telephone Manufacturing Company ( BTMC) te Antwerpen leverde apparatuur over de gehele wereld. Dat betekende ook dat er regelmatig bezoekers kwamen naar de verschillende lokaties in Belgie. In april 1956 begon BTMC met het zogenaamde Gulden Boek. Het werden er twee en beslaan een periode van vijftig jaar. In deze boeken (38×29 cm) werden (niet alle) bezoeken vastgelegd. Voor ieder bezoek werd een pagina voorzien van een kleurentekening door medewerkers van BTMC, waaronder bezoekers hun handtekening plaatsten. In de eerste tien jaar werden sommige tekeningen nog voorzien van de signatuur van de tekenaars. De bezoekers kwamen van over de gehele wereld, veelal van ministeries en ambassades, maar ook staatshoofden, legerleiding, PTT en koninklijk. De boeken omvatten in totaal ca. 340 bezoeken. Onderstaand een selectie uit het eerste Gulden Boek. In het personeelsblad Bell NIEUWS werd ook aandacht besteed aan sommige bezoeken, Voorbeelden daarvan zijn toegevoegd.