Bell in producten

De kernactiviteit van de Bell Telephone Manufacturing Company (BTMC) te Antwerpen was van oudsher telefonie. Langzamerhand vond er uitbreiding plaats op diverse terreinen. Onderstaand enkele voorbeelden aan de hand van foldermateriaal. Het is zeker geen totaaloverzicht. Bijvoorbeeld ontbreekt Frigibell voor koelsystemen of Tevebell (Televisie), Een totaaloverzicht van producten uit de jaren zestig staat onderaan in een ‘Produktenlijst’. 

+

Voor een voorbeeld van een overzicht van BTMC-producten wordt verwezen naar de ‘Produktenlijst’ hierboven. De datum van deze lijst is niet bekend. Deze moet liggen ergens in de jaren zestig. Metaconta is namelijk niet opgenomen, die werd voor het eerst als (proef)centrale geïnstalleerd in 1967 in Wilrijk (B). De inhoud van de ‘Produktenlijst’ kan ingezien worden via onderstaande download.
.