BTMC radio en meer

De kernactiviteit van de Bell Telephone Manufacturing Company (BTMC) te Antwerpen was sinds 1882 telefonie. Langzamerhand vond er uitbreiding plaats op diverse terreinen. Zie hiervoor het artikel ‘Bell in producten‘ onder ‘Overige publicaties‘, Een van de productlijnen was Radiobell. Hieronder vielen radio-ontvangers, pick-ups, bandrecorders en televisies. Van deze productlijn is vergeleken met telefonie weinig documentatie beschikbaar. Het beperkt zich tot wat reclamemateriaal en laboratoriumreports. Wel beschikt onze stichting over veel fotomateriaal zonder nadere omschrijvingen. Hieronder een weergave van een en ander. Klik op een afbeelding voor een volledig beeld.

Bovenstaande advertenties betreffen de modellen 535/536/537

De voorloper van de Nederlandse Standard Electric Maatschappij (NSEM), gevestigd aan de Scheldestraat in Den Haag, adverteerde met enkele BTMC-producten, waaronder modellenserie 437/537. Van deze reeks tevens onderstaand een reclamefolder vooral gericht op de luisteraar naar klassieke muziek.

BTMC was onderdeel van de International Standard Electric Corporation (ISEC), welke weer viel onder ITT. In de BTMC-catalogus van 1936 staan de modellen 358/385/438/538/638/738 vermeld. Van een aantal van deze modellen zijn door ISEC in 1937 de European Laboratory Products Reports N0. 649 en in 1938 No. 649 Appendix 1 uitgegeven. Onderstaand de weergave van deze rapporten.

Hierboven de weergave van het European Laboratory Products Report No. 649

Onderstaand het European Laboratory Products Report No. 649 Appendix 1. Model 638 Comfort is een combinatie van radio en platenspeler, de 738 De-Luxe combineert de radio met een platenwiselaar.

Onderstaande advertentie verwijst naar de modellen 358/385/437/538/638.

Model 638 staat ingetekend

Van na de tweede wereldoorlog dateert het volgende materiaal.

De Telcommunicatie Erfgoed Stichting beheert veel fotomateriaal, waaronder fotonegatieven van een veelheid aan radio- en overige audioproducten van veelal BTMC. Er zijn geen nadere omschrijvingen van bekend.

Radio

Draagbare radio

Televisie

Platenspeler

Bandrecorder

Autoradio

Combinaties

Diverse gerelateerde foto’s

Ter afsluiting een foto uit de catalogus 1936 van de productie. Onderaan het radiomodel 358 in test