Bell in De Oud Hagenaar/DE HAAGSE TIJDEN

Het Haagse bedrijf de Nederlandse Standard Electric Maatschappij oftewel NSEM is als zelfstandig bedrijf opgericht in 1940. Vóór die tijd was het sinds 1911 onderdeel van de Bell Telephone Manufacturing Company (BTMC) uit Antwerpen. UIteraard liet Bell zich in Den Haag zien. Om daar meer bekendheid aan te geven zijn door de Telecommunicatie Erfgoed Stichting artikelen geschreven die geplaatst zijn in het tweewekelijkse Haagse blad DE HAAGSE TIJDEN, voorheen De Oud Hagenaar. Hieronder staan die bijdragen weergegeven en de links naar de archieven van de bladen.

De Oud Hagenaar, dinsdag 12 juni 2018 nr 12, pagina 10-11

Een uitgebreide versie van dit artikel onder de naam ‘Bell in Den Haag (1882-2012)’, staat op de site van Teles eveneens onder Publicaties/Historie. 

DE HAAGSE TIJDEN, dinsdag 1 oktober 2019 nr 18, pagina 3

Extra toevoegingen aan dit artikel onder dezelfde naam ‘Bell in de Brandtstraat’, staan op de site van Teles eveneens onder Publicaties/Historie 

DE HAAGSE TIJDEN, dinsdag 3 maart 2020 nr 5, pagina 14-15

Onderstaand de links naar archieven van de betreffende bladen:

http://www.deoud-hagenaar.nl/category/gedrukteuitgave/

https://dehaagsetijden.nl/archief/